Logo

ul. Ratuszowa 11 lok. 129, 03-450 Warszawa
tel.: 508 608 409

 
Logo

Jestem absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Aplikację adwokacką odbyłem w Warszawie, gdzie z ocenami bardzo dobrymi i dobrymi zdałem egzamin adwokacki.


Obecnie wykonuję zawód Adwokata w swojej indywidualnej kancelarii mieszczącej się na ul. Długiej 23/25 (lok.212), położonej w dogodnej lokalizacji - ok. 300 m. od Sądu Najwyższego oraz Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Specjalizuję się w sprawach karnych oraz cywilnych.

Pracę adwokacką łączę z zamiłowaniem naukowym, które realizuję tworząc publikacje naukowe, uczestnicząc w konferencjach naukowych, a także pełniąc funkcję nauczyciela akademickiego (w latach 2008-2011 pełniłem m.in. funkcję asystenta na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

Mój obecny dorobek naukowy obejmuje:

 1. udział w w ogólnopolskiej konferencji w Olsztynie w 2010 r.“Ile warte jest Twoje życie? Prawne i społeczno-kryminologiczne aspekty zjawiska porwań dla okupu” - gdzie wygłosiłem prelekcję pt. “Normatywna konstrukcja przestępstwa wzięcia zakładnika”
 2. wystąpienie w charakterze prelegenta w ogólnopolskiej sieci szkoleń organizowanych przez Dziennik “Gazeta Prawna” oraz NBP w grudniu 2011 r. pt. “Karnoprawne aspekty działalności bankowej i finansowej” - gdzie wygłaszałem prelekcje na temat przestępstw “bankowych”, przestępstw “internetowych” oraz problematyki dowodów elektronicznych w procesie karnym.
 3. publikacje naukowe w postaci następujących artykułów:
  • „Depenalizacja a treść orzeczenia sądowego” - Zeszyty Naukowe WSM nr 8, rok. 2008
  • „Wielopłaszczyznowe skutki orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu” (współautorstwo: dr. Marcin Wielec, UKSW) Zeszyty Naukowe WSM 2010, Nr 1
  • „Odmowa przyjęcia do służby celnej pomimo zatarcia skazania” MPCiP 2010, Nr 7-8
  • „Wniosek o umorzenie długu jako czynność niestanowiąca uznania niewłaściwego (art. 123 § 1 pkt 2 KC), MPCiP 2010, Nr 9
  • Przywrócenie uchybionego terminu w postępowaniu podatkowym (w świetle analizy orzecznictwa sądów administracyjnych”, MPCiP 2010, Nr 11,
  • „Udostępnienie przez Prokuratora Generalnego akt postępowania przygotowawczego stronom i osobom trzecim” (współautorstwo : dr. Marcin Wielec,UKSW ) Zeszyty Naukowe WSM 2011, Nr 1
 4. publikację ponad 150 artykułów o tematyce poradniczej dotyczącej postępowania karnego w największym polskim portalu „Wieszjak.pl” (dostępnych na mojej stronie internetowej w zakładce „Poradnik”)