Logo

ul. Ratuszowa 11 lok. 129, 03-450 Warszawa
tel.: 508 608 409

 
Logo

Ofertę swoich usług kieruję zarówno do indywidualnych klientów, jak i podmiotów gospodarczych. Charakter mojego zawodu pozwala mi świadczyć dla Państwa usługi na terenie całego kraju.


W zakresie usług, które wykonuję mieści się m.in :
 
 1. PROWADZENIE SPRAW I REPREZENTACJA KLIENTA przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, szeroko pojętymi organami administracji publicznej, a także przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Konstytucyjnym m.in w:
  • sprawach karnych (występuję zarówno w roli obrońcy, jak i pełnomocnika pokrzywdzonego - oskarżyciela posiłkowego; wnoszę i popieram także prywatne oraz subsydiarne akty oskarżenia)
  • sprawach cywilnych (np. w sprawach o zapłatę, o odszkodowanie, o roszczenia z umów cywilnoprawnych, o ochronę dóbr osobistych)
  • sprawach spadkowych (np. w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, o podział spadku, o unieważnienie testamentu, sprawy o zachowek)
  • sprawach rodzinnych (np. w sprawach rozwodowych, sprawach o kontakty z dziećmi, sprawach o separację, o podział majątku małżeńskiego po rozwodzie)
  • sprawach administracyjnych (np. w sprawach o utratę koncesji lub pozwolenia, sprawy o pozwolenie na budowę, sprawy z zakresu prawa budowlanego)
  • sprawach “pracowniczych” (np. w sprawach o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy, sprawy o mobbing, o molestowanie w pracy)
 2. PROWADZENIE STAŁEJ I KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
 3. SPORZĄDZANIE PISM PROCESOWYCH w szczególności takich jak:
  • apelacje
  • zażalenia
  • pozwy
  • wezwania do zapłaty
  • kasacje
  • wnioski o wznowienie postępowania
  • prywatne i subsydiarne akty oskarżenia
  • zawiadomienia o przestępstwie
 4. SPORZĄDZENIE PROJEKTÓW UMÓW, OPINIOWANIE PROJEKTÓW UMÓW, UDZIAŁ W NEGOCJACJACH HANDLOWYCH
 5. SPORZĄDZANIE OPINII PRAWNYCH UWZGLĘDNIAJĄCYH FACHOWĄ LITERATURĘ ORAZ NAJNOWSZE ORZECZNICTWO
 6. UDZIELANIE INDYWIDUALNYCH PORAD PRAWNYCH

Z uwagi na olbrzymią różnorodność potencjalnych spraw, powyższe wyliczenie jest jedynie przykładowe. W przypadku wątpliwości czy Państwa sprawa mieści się w zakresie spraw, którymi się zajmuję - uprzejmie proszę o kontakt.

Nie wykluczam przyjęcia spraw “innych” (spoza powyższego zakresu), jeżeli porozumiem się z Państwem co do warunków ich prowadzenia, zakresu zlecenia etc.