Cennik

Cennik

Indywidualny charakter oraz stopień skomplikowania każdej sprawy powoduje brak możliwości wynaczenia określonych “sztywnych cen” za prowadzenie danej sprawy, sporządzenie opinii prawnej lub sporządzenie określonego pisma procesowego.

W związku z powyższym, wysokość wynagrodzenia za usługę i termin jego uiszczenia jest każdorazowo indywidualnie i szczegółowo ustalana z Klientem, w taki sposób który jest dla niego przejrzysty i zrozumiały. Na wysokość wynagrodzenia wpływają m.in. następujące czynniki:

  • stopień skomplikowania sprawy
  • przewidywany nakład pracy
  • przewidywany czas na wykonanie zlecenia

Powyższe zasady obowiązują również przy ustalaniu kosztów jednorazowej porady prawnej (konstultacji), przy czym cena udzielenia takiej porady zaczyna się od 100 zł